Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 1
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 71 107
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 71 107
Genel Toplam 178