Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 0
Yardımcı Doçent 2
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 90 158
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 90 158
Genel Toplam 248