Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 1
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 81 142
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 81 142
Genel Toplam 223